ชื่อบริษัท บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
 ที่อยู่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 ติดต่อ โทร. 0-2792-2000 / โทรสาร. 0-2966-2282-4
 ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งแบบเช่าซื้อ และลิสซิ่ง อันประกอบด้วย บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับรถใหม่ และรถใช้แล้ว บริการเช่ารถยนต์แบบลิสซิ่ง และบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์
 ประวัติ
มีนาคม 2528 :
เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด” และตราสัญลักษณ์ “TAS” มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า "THAI AUTO SALES Co., Ltd."
พฤษภาคม 2540 :
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
พฤศจิกายน 2541 :
เปิดให้บริการสาขานครปฐมเป็นสาขาแรก เพื่อขยายการให้บริการไปยังลูกค้าในส่วนภูมิภาค
ธันวาคม 2547 :
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้าน บาท
เมษายน 2553 :
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และเพื่อเน้นถึงภาพลักษณ์ของบริษัทเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้แบรนด์อีซูซุ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด”และตราสัญลักษณ์ “TIL” มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า “TRI PETCH ISUZU LEASING Co.,Ltd.”
 จำนวนสาขา 13 สาขา
 ผู้บริหาร มร. ฮิเดกิ ฮอนด้า, กรรมการผู้จัดการ
 จำนวนพนักงาน 411 คน

                                            (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555)