ตำแหน่งงาน

 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Marketing Officer)จำนวน 5 อัตรา

  Education Level
  ปริญญาตรีทุกสาขา
  Skill
  • ชอบงานท้าทาย และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สื่อสารดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • หากเป็นผู้ชำนาญในพื้นที่ในโซนนั้นๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms. Office) เป็นอย่างดี

  Experience
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีทางด้านสินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อของธนาคาร เป็นต้น
  Type
  พนักงานประจำ
  Job Description
  • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
  • พิจารณาเบื้องต้น และทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
  • นำเสนอ / ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
  Location
  สระบุรี ภูเก็ต หาดใหญ่ และนครสวรรค์
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ