ตำแหน่งงาน

 • Accounting Assistant Managerจำนวน 1 อัตรา

  Education Level
  Bechelor degree in Accounting
  Skill
  English skills (Intermediate)
  Experience
  • Male or Female, Age between 32-35 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Accounting
  • At least 10 years experienced in accounting in all of the fields
  • Good in English (Spoken and Written)
  • Knowledge in the overall of accounting fields
  • Prefer work experience in Hire Purchase / Leasing / Auditing
  • Familiar in SAP Program
  • Leadership skill is needed
  • Team management background is a plus
  • Manual-operation experience is a plus (do the accounting process via Excel)


  Type
  Permanent
  Job Description
  • To assist the manager in accounting operations
  • To ensure and check in accounting transactions
  • Making the financial statements
  • Book closing and report to shareholders
  • Manage the team for all of tasks of the accounting operation

  Location
  Bangkok
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ