ตำแหน่งงาน

 • Business Analysis (IT)จำนวน 2 อัตรา

  Education Level
  • At least bachelor degree or higher in Information technology, computer science or other related fields.
  Skill
  • Understand in Financial, Leasing or hire purchase business is preferable.
  • Have knowledge in programming of .Net and Oracle database.
  • Able to communicated in English both speaking and writing.
  • Has good problem-solving and analytical skills.
  • Negotiation skill is required if dealing with vendors.
  Experience
  • At least bachelor degree or higher in Information technology, computer science or other related fields.
  • More than 2 years working experience in IT Developer and have knowledge the collection system is preferable.
  Type
  Permanent
  Job Description
  • Gather and analyze end users' and system requirements to develop system specifications and hand over to vendors (internal and external) for further development.
  • Develop and handle in-house small IT modules (i.e. web-based/ paper-less application)
  • Facilitate the launch of new program, test run to check potential technical glitches.
  • Maintain and supervise database operations, solve any related problems occurred.
  Revise and keep information update in database pools (i.e. information regarding salesman, dealers)
  • Administer and grant accesses to database usage in the main system.
  • Deal with external vendors/programmers in case of outsourcing, evaluate and negotiate initially on budget, plan, time-frame and requirements.
  Location
  Bangkok Head Office (Chatuchak)
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ