ตำแหน่งงาน

 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector)จำนวน 2 อัตรา

  Education Level
  การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  Skill
  - ทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจได้ดี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
  - มีทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน
  - สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี ชอบงานมีเป้าหมาย เพื่อติดตามหนี้ที่ค้างชำระให้ได้ตามกำหนด
  - มีใจรักงานบริการ
  Experience
  - ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในสายงานเร่งรัดหนี้สิน พิจารณาเป็นพิเศษหากเป็นเร่งรัดหนี้สินด้านสินเชื่อรถยนต์

  Type
  พนักงานประจำ
  Job Description
  - โทรศัพท์ติดตามหนี้สินตั้งแต่ 2 งวด เป็นต้นไป ของลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ
  - ดูแลเอกสารทางด้านการติดตามหนี้สิน และกฎหมาย
  - บริหารจัดการและยืนยันการชำระเงินของลูกค้า
  Location
  - สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ