ตำแหน่งงาน

 • Corporate Legal Assistant Manager/Managerจำนวน 2 อัตรา

  Education Level
  Bachelor of Law or higher
  Skill
  - Good interpersonal and communication skills
  - Should have lawyer license
  Experience
  - 5-10 years of working experience in Corporate Legal
  Type
  Permanent
  Job Description
   Review/ draft agreements and contracts as requested
   Prepare legal documentation and correspondence
   Provide advice and assistant on legal issues
   Handle administration job e.g. corporate registration, visa & work permit, etc.
   Coordinate with outside legal counsel
   Do legal research
   Perform related tasks about AMLO
   Provide necessary information about new laws and regulations

  Location
  Bangkok Head Office (Chatuchak)
  Other
  Interested applicant, please send your full resume to : j_napassanan@tripetch-isuzu.co.th
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ