ตำแหน่งงาน

 • Credit Administration Managerจำนวน 1 อัตรา

  Education Level
  Bachelor degree in any fields.
  Skill
  • Mature, high responsible, result-oriented and be able work under pressure.
  • Having strong leadership and used to control team
  • Having well knowledge of NCB shall be advantage.
  • Good command in English (Writing and Speaking)
  Experience
  • Have experience in documentation or administrative works.
  Type
  Permanent
  Job Description
  • To verify and coordinate with concerned parties about data for NCB monthly letter and yearly letter.
  • To monitor timeframe of sending data to NCB in order to comply with NCB regulations.
  • To check news, regulation and any NCB information via NCB’s helpdesk.
  • Monitor and control staff on following up consent letter from all branches and submit to NCB within deadline.
  • Prepare a report of wrong credit information enquiry.
  • Prepare a system application related to NCB issues.
  • To monitor and control staff on annual check stock of Hire Purchase contract and report to management.
  • Managing staff to support Hire Purchase contract or its copy to related units.
  Location
  Bangkok Head Office (Chatuchak)
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ