ตำแหน่งงาน

 • IT Business Analystจำนวน 3 อัตรา

  Education Level
  Bachelor degree or higher in Computer Science, IT or related fields.
  Skill
  - Able to communicated in English both speaking and writing

  - Has good problem–solving and analytical skills

  - Negotiation skill is required if dealing with vendors
  Experience
  At lease 3 years working experience in IT or related fields
  Type
  Permanent Staff
  Job Description
  - Gather users’ requirement and concern to develop new ideas that improves overall system performance

  - Write down system specification and hand over to vendors (internal and/or external) for further development

  - Study system and process flow to streamline its operations thru new application development or new business flow design

  - Provide overall support related to systems

  - Maintain and supervise database operations, solve any related problems occurred

  - Deal with external vendors in case of outsourcing, evaluate and negotiate initially on budget, plan, timeframe and requirements
  Location
  Chatuchak Head Office
  Other
  Interested applicant, please send your resume to : p_rujipas@tripetch-isuzu.co.th
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ