ตำแหน่งงาน

 • Programmerจำนวน 2 อัตรา

  Education Level
  At least bachelor degree or higher in Information technology, computer science or other related fields.
  Skill
  • Strong technical knowledge of Software Development processes
  • Knowledge of computer program design methods and techniques
  • Team player, enthusiastic personality with good interpersonal skills
  • C#/ .Net framework 2.0 / 3.5 / 4.0
  • WebServices
  • ASP.NET
  • Crystal Reports
  • Oracle SQL
  Experience
  • Experienced in design and basic administration of relational databases (especially Oracle)
  Type
  Permanent
  Job Description
  • Provide technical assistance involving computer and other IT-related issues mainly pertaining to programming and system modifications
  • Perform modifications and fix errors in the company system
  • Run query dataset as requested by end users
  • Provide instructions and educations to end users for current system
  • Test program
  • Examine inputs from users and analyze for possible modifications to the company system
  • Develop in-house applications/programming to improve functionality and capability of existing system
  • Deal with external vendors in case of outsourcing, evaluate and negotiate initially on budget, plan, timeframe and requirements
  Location
  Bangkok Head Office (Chatuchak)
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ