ตำแหน่งงาน

 • Project & Business Planning Officerจำนวน 2 อัตรา

  Education Level
  Bachelor degree or higher in Statistics, Mathematics, Economic, Management Information System or related fields
  Skill
  - Good command of English communication skills (Oral and Written)
  - Knowledge of MS. Office, SAS (Preferable)
  - Superior People skills, High Disciplines
  - Good personality, Enthusiasm and Able to work under pressure
  - Some Banking or Finance background is preferable
  Experience
  - At least 1 year Experience in Model development or using relevant statistical software I.E. SAS, SPSS in quantitative analysis
  - Fresh Graduated are welcome
  Type
  Permanent
  Job Description
  - Developing, Monitoring and Validating the statistic model for Credit Approval process and Improving the efficiency of operation
  - Developing reports with timely updates and analysis based on requirement
  - Performing the monthly business performance analysis
  Location
  Bangkok
   

  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่ : E-mail : isuzuleasing_hr@tripetch-isuzu.co.th

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2792-2073 / โทรสาร. 0-2966-2284

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ