ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

TIL & TPIS ร่วมใจ สร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย “แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันความรู้”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันความรู้” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองผักชี จ.สระบุรี รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง และ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

กลุ่มผู้บริหารอีซูซุ นำโดย มร. ที มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร.ที. โออิงาว่า กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง และ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ จ. นครสวรรค์

กลุ่มผู้บริหารอีซูซุ นำโดย มร. ที มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. เค. ฮามาดะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง และ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มผู้บริหารอีซูซุ นำโดย มร. ที มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร.วาย. ยามาดะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกฎหมายใหม่ เรื่องให้ลูกค้าสัญญาลิสซิ่ง ต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที ในวันที่ 1 มิถุนายน 59 นี้

ดังนั้น บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสัญญาเช่า ตามคำสั่งกรมสรรพากร รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ