ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรเติมน้ำมันฟรี! จากอีซูซุลิสซิ่งในงาน Motor Expo 2014

Thailand Motor Expo 2014 หรือ มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2557 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีซูซุลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้นำเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มผู้บริหารอีซูซุ โดย มร.เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร.เอช. ฮอนด้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดพร้อมนักแสดงชื่อดัง บอย ปกรณ์ ร่วมสนับสนุนในโครงการ อีซูซุให้นำ เพื่อชีวิต ครังที่ 12 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีซูซุสานต่อปณิธานในการแก้ปัญหาน้ำดื่มในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 11 ที่ จ.อุดรธานี

ต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แห่งที่ 11 ในโครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" แก่โรงเรียนบ้านวังชมภู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีซูซุส่งมอบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นครั้งที่ 10 แก่โรงเรียนบ้านหนองแจงจังหวัดชัยนาท

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ซุโตมุ โออิงาว่า กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ