ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับกล้อง Go Pro Hero 4 silver 2 รางวัล จากงาน อีซูซุ…สุดสุดไปเลย 2015

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับกล้อง Go Pro Hero 4 silver จำนวน 2 รางวัลได้แก่


1.คุณอาทิตย์ แซ่ปึง
2.คุณสุนทร วิไล
ท่านสามารถติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ แผนกสื่อสารการตลาด 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2792-2000 ต่อ 2763-2764
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
บริษัทฯ รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
หากลูกค้าไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ประกาศจะถือว่าสละสิทธิ์
   

ย้อนกลับ