ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท 3 รางวัล จากงาน Fast Auto Show 2015

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท 3 รางวัลได้แก่


1.คุณเกียรติศักดิ์ ป้องแก้ว
2.คุณบุญส่ง นิรมลรัตน์
3.บริษัท Vincita Co.,Ltd.
  ท่านสามารถติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ แผนกสื่อสารการตลาด 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2792-2000 ต่อ 2763-2764
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
บริษัทฯ รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
หากลูกค้าไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ประกาศจะถือว่าสละสิทธิ์
   

ย้อนกลับ