ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากงาน Motor Show 2016


  ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท  12 รางวัลได้แก่
1. คุณ ฤทธิชัย ใจบุญ
2. คุณ ไตรภูมิ คำสอน
3. คุณ สมนึก นาผล
4. คุณ ศศิพัชชา นามโยธา
5. คุณ สุมาลี ศรีไชยแสง
6. คุณ กรกช ชวนะวิรัช
7. คุณ ภัทราวรรณ ชื่นจิตร
8. คุณ อลงกรณ์ มงคลอุทก
9. คุณ ครรชิต พิมพ์ผึ้ง
10. คุณ ณัฐธกานต์ บางใย
11. คุณ ศิวภารัตน์ ศรีสุริยะบุตร
12. คุณ สมบูรณ์ พรหมขวัญจิตร
 ผู้ที่ได้รับรางวัล Apple watch รุ่น Sport band space grey มูลค่า 15,500 บาท 1 รางวัล ได้แก่
คุณ สัมฤทธิ์ วิเชียร
  ท่านสามารถติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ แผนกสื่อสารการตลาด 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2792-2000 ต่อ 2763-2764
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
บริษัทฯ รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
หากลูกค้าไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ประกาศจะถือว่าสละสิทธิ์
   

ย้อนกลับ