ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีซูซุลิสซิ่งขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านเกี่ยวกับการปิดรับชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ชั่วคราว)

อันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบของทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 


ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 และ 21 กันยายน 2562 เวลา 00.00 - 06.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366  

ย้อนกลับ