ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เเจ้งปิดปรับปรุงการเข้าใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน ISUZU Leasing Connect

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น.
เเละสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ หลังเวลา 14.00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  

ย้อนกลับ