ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เเจ้งปิดปรับปรุงการเข้าใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน ISUZU Leasing Connect

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 - 23.00 น.
เเละสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ หลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ย้อนกลับ