ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เเจ้งปิดปรับปรุงการเข้าใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน ISUZU Leasing Connect

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 11.00 - 16.00 น.
เเละสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ หลังเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ย้อนกลับ