ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เเจ้งปิดปรับปรุงการเข้าใช้งาน โมบายแอปพลิเคชัน ISUZU Leasing Connect

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 - 01.00 น.
เเละสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ หลังเวลา 01.00 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป    

ย้อนกลับ