ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่

 


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะย้ายที่ทำการของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ไปยังที่ทำการเเห่งใหม่
ที่อยู่ใหม่เลขที่ 8/44 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยสามารถติดต่อสำนักงานได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเลขหมายเดิม หมายเลข (052) 005-160  โทรสาร (052) 005-165

ย้อนกลับ