โปรโมชั่น

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ รถปิกอัพรุ่นใหม่หมด “ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์”


เงื่อนไข :
1. ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยออกค่างวดบางส่วนสำหรับ 12 เดือนแรก จะต้องเริ่มชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น โดยเงื่อนไขอื่นในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ
2.ค่างวดรายเดือนที่ระบุนี้คำนวณจาก รถรุ่นออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ Space Cab 1.9 Ddi S ที่มีเงื่อนไขดาวน์ 25% และผ่อน 96 งวด กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 เท่านั้น
3. อัตราดอกเบี้ยโปรแกรมผ่อนชำระ 96 งวดนี้ ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. 
4. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 96 เดือน จะไม่สามารถสมัครประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ (Loan Protection) ได้
5. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและมีสถานะเป็น "เจ้าของรถ" ณ วันเซ็นสัญญาเช่าซื้อกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับลูกค้าทั่วไปจะได้รับความคุ้มครอง 5 ปี หรือ160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ "อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น" https://service.isuzu-tis.com/pup-ppv/service-program/isuzusmartprotection/)
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366
   

ย้อนกลับ