โปรโมชั่น

น็อก !! ปัญหาการเงินแบบอยู่หมัด ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากอีซูซุลิสซิ่ง


เงื่อนไข :
1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.29% ต่อเดือน สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2. แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น
3. ผู้ที่ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น
4. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.295% ต่อเดือน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 2 ปี และเลือกระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 25-60 เดือน และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ, อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3
                 

ย้อนกลับ