โปรโมชั่น

พิเศษเฉพาะลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งเท่านั้น…ยืดระยะเวลาคุ้มครองรถคุณเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม.*


ด้วยแพคเกจ "อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น สำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่ง"


ยืดระยะเวลารถของคุณเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) 


เงื่อนไข
1. สำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ และรถยนต์อเนกประสงค์อีซูซุมิวเอ็กซ์ทุกรุ่น กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562 และสัญญามีผลสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562 เท่านั้น
2. รับฟรีทันทีแพคเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น สำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. รถที่มีสิทธิรับข้อเสนอพิเศษ แพคเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น สำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่ง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรม “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรม “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น”
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ  / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่เข้าร่วมโครงการ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 792 2000

ย้อนกลับ