โปรโมชั่น

พิเศษ..เมื่อจองรถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง” ฟรี บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 1,500 บาท


เงื่อนไข :
* สำหรับรางวัลบัตร PTT Privilege Card มูลค่า 1,500 บาท ลูกค้าจะได้รับเมื่อสัญญาเช่าซื้อได้รับการอนุมัติพร้อมระบุวันที่สัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
1.รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าที่จองรถอีซูซุดีแมคซ์ทุกรุ่นหรืออีซูซุมิว-เอ็กซ์ทุกรุ่นพร้อมทำสัญญากับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ภายในงาน “The 35th Thailand International Motor Expo 2018” ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2561
2.บริษัทฯ จะจัดส่งบัตร PTT Privilege Card ให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หลังจากจบงาน
3.ของรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
4.บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
5.เงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege Card เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-792-2000 อีเมล voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

AW TIL PTT Card Poster 21x30

 

ย้อนกลับ