โปรโมชั่น

ฟรี! ยืดเวลาคุ้มครองรถคุณจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เมื่อทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

เงื่อนไข


• สำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ และรถยนต์อเนกประสงค์อีซูซุมิวเอ็กซ์ทุกรุ่น กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2562 และสัญญามีผลสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 พ.ค.2562 เท่านั้น
• รับฟรีทันทีโปรแกรมบริการพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” (แพ็คเกจสมาร์ท A) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
• รถที่มีสิทธิรับข้อเสนอพิเศษ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น”
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ  / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดที่ 0-2792-2000 และ www.isuzuleasing .com

ย้อนกลับ