โปรโมชั่น

ฟรี! แพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น สำหรับลูกค้าตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง เพิ่มความคุ้มครองรถยนต์สูงสุด 7 ปี หรือ 160,000 กม.*


เงื่อนไข :
1. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและมีสถานะเป็น "เจ้าของรถ" ณ วันเซ็นสัญญาเช่าซื้อกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับลูกค้าทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองเป็น 5 ปี 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่เว็บแอพพลิเคชั่น my-ISUZU หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ
2. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม จากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น ได้ที่ https://service.isuzu-tis.com/pup-ppv/service-program/isuzusmartprotection/
  3. มูลค่าข้างต้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  4. ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น 7 ปี หรือ 160,000 กม. ต้องเป็นลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด กำหนดเท่านั้น
5. บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับ ภายหลังจากวันเริ่มสัญญาเช่าซื้อกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366

ย้อนกลับ