โปรโมชั่น

มี “รถ” มี “โอกาส” เปลี่ยนรถเป็นเงินกับอีซูซุลิสซิ่ง


เงื่อนไข
1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกคูปองอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเทสโก้ โลตัส สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 โดยลูกค้าที่มียอดจัดเช่าซื้อตั้งแต่ 300,000 – 499,999 บาท จะได้รับคูปองฯแทนเงินสดมูลค่า 500 บาท และลูกค้าที่มียอดจัดเช่าซื้อตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป จะได้รับคูปองฯ แทนเงินสดมูลค่า 1,000 บาท
2. สินเชื่อรีไฟแนนซ์ต้องได้รับการอนุมัติและทำเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีจำนวนงวดที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกคูปองอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเทสโก้ โลตัสเฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นและยืนยันการลง ทะเบียนรับของรางวัลจากข้อความ (SMS) ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ เท่านั้น   โดยลูกค้าจะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดแคมเพจ์น
4. แคมเพจ์นนี้สำหรับรถอีซูซุที่ปลอดภาระหรือผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้าปัจจุบันของอีซูซุลิสซิ่งเท่านั้น
5. เงื่อนไขการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเทสโก้ โลตัส จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เทสโก้ โลตัสกำหนด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ https://bit.ly/3aroQBW    

ย้อนกลับ