โปรโมชั่น

ออกรถใหม่กับอีซูซุลิสซิ่งวันนี้ ฟรี!! ดอกเบี้ย 0% ปีแรก


รูปแบบแคมเพจ์น ดอกเบี้ย 0% ปีแรก สำหรับ The New Isuzu Mu-X


บริษัทเสนอเงื่อนไขพิเศษโดยตัดเงินต้น (ยอดจัดเช่าซื้อ) ปีแรกโดยไม่คิดดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยจากยอดจัดเช่าซื้อที่เหลือในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)* ตามระยะเวลาการผ่อนชำระการเช่าซื้อในปีที่ 2 เป็นต้นไป


ดังนั้นผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนในปีที่ 1 ต่ำกว่าการผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนในปีที่ 2 และปีต่อ ๆ ไปหมายเหตุ : *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเพจ์นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ย้อนกลับ