ช่องทางการชำระเงิน

สะดวก! กับการชำระเงินหลากหลายช่องทาง

 • 1 ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

  สำหรับการชำระค่าเช่าซื้อโดยหักบัญชีเงินฝาก ท่านจะได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อ ธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีของท่าน และนำเข้าค่า เช่าซื้ออัตโนมัติ ถือเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด ทั้งนี้ยัง ฟรี ! ค่าบริการการชำระเงิน และไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารที่ร่วมให้บริการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  1. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1366 หรือ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีของผู้เช่าซื้อ
  3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินการขออนุมัติ จากธนาคาร
  *การหักบัญชีเงินฝากจะมีผลเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 • 2 ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  สะดวกขึ้นกับทางเลือกใหม่ในการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสังเกตร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านค้า เซเว่น-อีเลฟเว่น
  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด ณ จุดให้บริการ โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อรายการ ต่อจุดบริการ
  พร้อมแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด หรือ i-Smile Cardต่อพนักงานบริการทุกครั้ง

 • 3 ชำระที่จุดบริการชำระเงินเทสโก้ โลตัส

  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี เครื่องหมายบาร์โค้ด หรือ i-Smile Card
  ต่อพนักงานบริการ พร้อมชำระด้วยเงินสด โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการ ต่อจุดบริการ

 • 4 ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกสาขาดังนี้
  Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  Kasikorn Bankธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  Siam commercial Bankธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  Krungthai Bankธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krungsir Bankธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperativesธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส)
 • 5 ชำระเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM)
  ท่านสามารถชำระเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร ดังต่อไปนี้
  Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  Kasikorn Bankธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  Siam commercial Bankธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  Krungthai Bankธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krungsir Bankธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperativesธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส)
  การชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารที่ให้บริการ ของเจ้าของบัญชีเดียวกับผู้เช่าซื้อ ทำรายการที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัตรเท่านั้น
  - สำหรับการชำระเงิน โดยวิธีสแกนบาร์โค้ด รวมถึงการชำระผ่านบัตร i-Smile Card สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่อง ATM ที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเท่านั้น
 • 6 ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
  • สามารถชำระด้วยเช็คขีดคร่อม และระบุ "A/C PAYEE" สั่งจ่ายในนามของ "บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด" ลงวันที่ล่วงหน้าให้ตรงกับกำหนดวันชำระค่าเช่าซื้อ พร้อมระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ หรือหมายเลขทะเบียนรถ ด้านหลังเช็คทุกฉบับ
  • จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์มาที่
   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกการเงิน)
   เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
   แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าเบี้ยปรับ และค่าติดตามทวงถาม
 • 7 ชำระที่เคาน์เตอร์บริษัท ตรีเพชรอีซุซุลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ สำนักงานใหญ่
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  ในวัน และเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
  เวลา 8.30 - 17.00 น.

 • 8 ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี
  เครื่องหมายบาร์โค้ด หรือ i-Smile Card ต่อพนักงานบริการ โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ
  รายการ ต่อจุดบริการ

 • 9 ชำระผ่านเอ็มเปย์ สเตชั่น
  • ชำระด้วยเงินสดที่เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ หรือจุดบริการทีมีสัญลักษณ์ "เอ็มเปย์ สเตชั่น"* mPAY
   (ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ ต่อรายการ / จุดบริการ)
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น "เอ็มเปย์" บนมือถือ ได้ด้วยการตัดเงินผ่านกระเป๋าเอ็มเปย์
   (ชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ต่อรายการ) หรือ...ตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้
   (ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ต่อรายการ และมีค่าบริการ 15 บาท / รายการ)

*กรณีชำระที่ธนาคาร หรือจุดบริการรับชำระเงิน ท่านจะต้องเสียค่าบริการการชำระเงินตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ตรวจสอบอัตราค่าบริการการชำระเงิน

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ