บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี พิมพ์หน้านี้

 • แบบฟอร์ม

  1. ชำระค่าบริการตามใบนำฝากเงินที่บริษัทฯ จัดส่งให้

 • ไปรษณีย์

  2. รอรับป้ายภาษีตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

ข้อควรทราบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

 • กรุณาชำระค่าภาษีและพ.ร.บ.ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย10 วัน หากท่านชำระค่าภาษีล่าช้ากรมการขนส่งทางบกจะเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมในอัตรา
  1 % ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษีรถยนต์
 • กรณีที่มีใบสั่งจราจร กรุณาชำระค่าปรับใบสั่งให้เรียบร้อย มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะอายัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ไว้
 • ลูกค้าต้องจัดส่งส่วนท้าย พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือสำเนา พ.ร.บ. เพื่อใช้ในการต่อภาษีมาที่โทรสาร 0-2966-2282 หรือที่
  E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th หรือสามารถซื้อพ.ร.บ.ผ่าน บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด หรือโทร.0-2792-2160
  "กรณีลูกค้าไม่ได้จัดส่งส่วนท้าย พ.ร.บ. (ฉบับจริง)หรือ สำเนา พ.ร.บ. บริษัทฯ จะไม่สามารถทำการต่อภาษีที่กรมการขนส่งให้ท่านได้"
 • กรณีรถยนต์ของท่านมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน และจัดส่งใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ต.ร.อ.) ฉบับจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

  แผนกทะเบียน งานต่อภาษี
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ