แนะนำบริษัท

tripetch isuzu leasing
ชื่อบริษัท บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อ โทร. 1366 / โทรสาร. 0-2966-2282
ดำเนินธุรกิจ

ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบวงจร ภายใต้กลุ่มตรีเพชร พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการโอนทะเบียนรถยนต์ และ บริการด้านประกันภัย โดยบริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด

จำนวนสาขา 15 สาขา
ผู้บริหาร มร.ทาคาชิ มิยาจิ
จำนวนพนักงาน 600 คน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสำนักงาน สาขาพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกภาค จำนวน 15 สาขา

ที่ตั้งสำนักงาน

ประวัติบริษัท

tripetch isuzu leasing

มีนาคม 2528

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด" หรือเรียกว่า "TAS" มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า "THAI AUTO SALES CO., LTD."

tripetch isuzu leasing
tripetch isuzu leasing

ธันวาคม 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

tripetch isuzu leasing

มีนาคม 2567

ดำเนินธุรกิจครบรอบ 39 ปี และมีสาขาให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 15 สาขา

tripetch isuzu leasing
tripetch isuzu leasing

มิถุนายน 2540

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

tripetch isuzu leasing

พฤศจิกายน 2541

เปิดให้บริการสำนักงานสาขานครปฐมเป็น แห่งแรกเพื่อขยายการให้บริการไปยังลูกค้าในส่วนภูมิภาค

tripetch isuzu leasing
tripetch isuzu leasing

เมษายน 2553

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และเพื่อเน้นถึงภาพลักษณ์ของ บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้แบรนด์อีซูซุ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด" หรือเรียกว่า "TIL" มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า "TRI PETCH ISUZU LEASING CO.,LTD."

มีนาคม 2528

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด" หรือเรียกว่า "TAS" มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า "THAI AUTO SALES CO., LTD."

มิถุนายน 2540

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2541

เปิดให้บริการสำนักงานสาขานครปฐมเป็น แห่งแรกเพื่อขยายการให้บริการไปยังลูกค้าในส่วนภูมิภาค

ธันวาคม 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

เมษายน 2553

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และเพื่อเน้นถึงภาพลักษณ์ของ บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้แบรนด์อีซูซุ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด" หรือเรียกว่า "TIL" มาจากคำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า "TRI PETCH ISUZU LEASING CO.,LTD."

มีนาคม 2567

ดำเนินธุรกิจครบรอบ 39 ปี และมีสาขาให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 15 สาขา

บริการในกลุ่มตรีเพชร