รู้จักการทำงานของเรา
ร่วมงานกับเรา
Work With Us Information Work With Us Information

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด 


ผู้ให้บริการสินเชื่อรถอีซูซุครบวงจรภายใต้กลุ่มตรีเพชร ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อรถอีซูซุด้วยพันธกิจ “เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ที่มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าของอีซูซุได้รับความพึงพอใจสูงสุด” ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนา “บุคลากร” ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เราเชื่อว่า “คน” คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ เรากำลังมองหาบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ หากคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ชอบการทำงานเป็นทีม และมุ่งหวังความก้าวหน้าในอาชีพ อีซูซุลิสซิ่งพร้อมเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

tripetch isuzu leasing testimonial
วรัท รัตนวิเศษกิจ วรัท รัตนวิเศษกิจ
tripetch isuzu leasing testimonial

ผมเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นที่แรก จากเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ก็ได้เรียนรู้และเติบโตมาพร้อมกับองค์กรจนถึงปัจจุบัน การได้มาทำงานที่นี่ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เจอกับงานท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ แต่ตัวของเราเองก็ต้องมีความพร้อมสำหรับโอกาสและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาได้ตลอดเวลาเช่นกัน


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและดูแลพนักงาน ได้เป็นอย่างดีสำหรับผมองค์กรนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมรักและยังคงมีความสุขในการใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่นี่ครับ

- วรัท รัตนวิเศษกิจ (Deputy General Manager CV Sales) -
tripetch isuzu leasing testimonial
tripetch isuzu leasing testimonial
จรรยพร เปรมอุดมกิจ จรรยพร เปรมอุดมกิจ
tripetch isuzu leasing testimonial

การได้มาทำงานที่นี่ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เพราะคุณพ่อทำงานที่กลุ่มตรีเพชรจนครบวาระเกษียณอายุงาน รวมถึงได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก คือ องค์กรไม่ปิดกั้นในการ แสดงความคิดเห็นหรือความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รู้จักคนอื่นๆ มากขึ้นด้วย

- จรรยพร เปรมอุดมกิจ (Officer CV Operation ) -
tripetch isuzu leasing testimonial
tripetch isuzu leasing testimonial
 ดาราวรรณ เคลเลอร์จูเนียร์ ดาราวรรณ เคลเลอร์จูเนียร์
tripetch isuzu leasing testimonial

การได้มาร่วมงานที่นี่ เป็นการได้รับโอกาสดีที่ได้เข้ามาอยู่องค์กรที่ใหญ่ เหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มั่นคง องค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงานเติบโต และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอ สนับสนุนให้เราได้พัฒนาตัวเองเพื่อรับมือได้ในทุกสถานการณ์ การได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทำให้เรามีความสุข กับการทำงานทุกวันในครอบครัวอีซูซุ

- ดาราวรรณ เคลเลอร์จูเนียร์ (Senior Manager Collection B ) -
tripetch isuzu leasing testimonial

การฝึกอบรม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการทำงาน
Orientation Training for New Staff Orientation Training for New Staff

“Orientation Training for New Staff ”

หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงาน และ นับเป็นก้าวแรกในการสร้างปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกันระหว่าง พนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Happiness in workplace Happiness in workplace

“Happiness in workplace”

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและแนวคิดเชิงบวก ในการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างบรรยากาศ การทำงานที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร

Proactive Service Team Proactive Service Team

“Proactive Service Team”

หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนการเรียนรู้ แนวทางในการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าและหน่วยงานในองค์กร

e – Learning e – Learning

“e – Learning”

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาการเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อสร้างแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับบุคลากรกลุ่มตรีเพชรให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ อาทิ หลักสูตรศิลปะในการสื่อสาร และ จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น (Omotenashi) เป็นต้น

tripetch isuzu leasing

สวัสดิการ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเรา ดังนี้
Work with us Welfare Work with us Welfare
  • โบนัสประจำปี
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ค่าล่วงเวลา (OT)
  • บริการห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลให้คำแนะนำในการรักษา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว
  • บริการฉีดวัคซีน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การฝึกอบรม
  • เงินค่าช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
  • การเสี่ยงภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • คลอดบุตร
  • การสมรส
  • การให้กำเนิดบุตร
  • มรณกรรม
  • กิจกรรมต่างๆ
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
  • ส่วนลดในการซื้อรถ
  • ส่วนลดในการเปลี่ยนอะไหล่รถ ISUZU
  • เงินกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย