ลักษณะของบริการ ลักษณะของบริการ

ลักษณะของบริการ

อีซูซุลิสซิ่งมีบริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (รถยนต์มือสอง) โดยผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัทฯ*


ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

สิทธิประโยชน์

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูง
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน*

หมายเหตุ

(1) กำหนดตามอายุการใช้งานรถยนต์

(2) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนและประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา หรือ หนังสือเดินทางเเละวีซ่าตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตทำงานตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง (ถ้ามี) 
 4. สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด 
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 6. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (ถ้ามี) 
 7. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ทะเบียนสมรส / ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 

- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรุณานำเอกสารตัวจริงของเอกสารเเสดงอาชีพเเละรายได้ตามข้อ 4-6 (ถ้ามี) มาด้วยในวันทำสัญญา

กรณีนิติบุคคล**

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเเละสำเนาใบอนุญาตทำงานของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 5. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 
 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
 7. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (ถ้ามี) 
 8. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หมายเหตุ

- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- กรุณานำเอกสารตัวจริงของเอกสารเเสดงอาชีพเเละรายได้ตามข้อ 4-7 (ถ้ามี) มาด้วยในวันทำสัญญา

omakase car

โอมาคาเสะ คาร์

ความไว้วางใจให้เราคัดสรรรถมือสองพร้อมมอบการบริการ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ให้คุณสัมผัสนิยามใหม่ของรถมือสอง คุณภาพระดับพรีเมียม เรามุ่งมั่น ทุ่มเท พิถีพิถันในการคัดสรร... รถมือสองดีสุดสำหรับคุณ ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มี ประสบการณ์ด้านรถยนต์และการบริการสินเชื่อในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้คุณปลอดภัยและมั่นใจทุกการเดินทาง

รายละเอียด
truck2hand

Truck2Hand

ตลาดซื้อ-ขายออนไลน์อันดับ 1 สำหรับ รถบรรทุกและเครื่อง จักรกลหนักทุกประเภท การันตีโดย จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์กว่า 400,000 ราย และ ยอดเข้าชมเว็บไซต์กว่า 4,000,000 ครั้งต่อเดือน ทำให้เราเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ผู้ซื้อและผู้ขาย

รายละเอียด