ลักษณะของบริการ ลักษณะของบริการ

ลักษณะของบริการ

ลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์อีซูซุที่ใช้แล้ว หรือ รถยนต์อีซูซุมือสอง อีซูซุลิสซิ่งมีบริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว โดยทำการผ่อนชำระกับ บริษัทฯ ตามที่ตกลงกัน*

สิทธิประโยชน์

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูง
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน*

หมายเหตุ

(1) เฉพาะรถยนต์ อีซูซุ เท่านั้น (กำหนดตามอายุการใช้งานรถยนต์)

(2) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

*เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

*เอกสารสัญญาจ้างงาน, หลักฐานประกอบการดำเนินกิจการ

*โฉนดที่ดิน, บัตรเกษตกร (กรณีเป็นเกษตกร)

กรณีนิติบุคคล**

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เพิ่มเติม

**เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ: สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

omakase car

โอมาคาเสะ คาร์

ความไว้วางใจให้เราคัดสรรรถมือสองพร้อมมอบการบริการ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ให้คุณสัมผัสนิยามใหม่ของรถมือสอง คุณภาพระดับพรีเมียม เรามุ่งมั่น ทุ่มเท พิถีพิถันในการคัดสรร... รถมือสองดีสุดสำหรับคุณ ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มี ประสบการณ์ด้านรถยนต์และการบริการสินเชื่อในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้คุณปลอดภัยและมั่นใจทุกการเดินทาง

รายละเอียด
truck2hand

Truck2Hand

ตลาดซื้อ-ขายออนไลน์อันดับ 1 สำหรับ รถบรรทุกและเครื่อง จักรกลหนักทุกประเภท การันตีโดย จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์กว่า 400,000 ราย และ ยอดเข้าชมเว็บไซต์กว่า 4,000,000 ครั้งต่อเดือน ทำให้เราเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ผู้ซื้อและผู้ขาย

รายละเอียด
tripetch isuzu leasing contact
tripetch isuzu leasing contact