ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

tripetch isuzu leasing

ชำระค่าบริการตามใบนำฝากเงิน ที่บริษัทฯ จัดส่งให้

tripetch isuzu leasing

นำส่งส่วนท้าย พ.ร.บ (ฉบับจริง) หรือ สำเนา พ.ร.บ (ฉบับเต็ม)

tripetch isuzu leasing

รอรับป้ายภาษีตามที่อยู่ ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

  • กรุณาชำระค่าภาษีและ/หรือค่าบริการก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน หากท่านชำระค่าภาษีล่าช้ากรมการขนส่งทางบก จะเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมในอัตรา 1 % ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษีรถยนต์
  • กรณีที่มีใบสั่งจราจร กรุณาชำระค่าปรับใบสั่งให้เรียบร้อย มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะอายัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ไว้
  • ลูกค้าต้องจัดส่งส่วนท้าย พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือสำเนา พ.ร.บ. ฉบับเต็ม เพื่อใช้ในการต่อภาษีมาที่โทรสาร 0-2966-2282 หรือที่ E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th หรือสามารถซื้อ พ.ร.บ.ผ่าน บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด หรือ โทร. 0-2792-2160
  • กรณีลูกค้าไม่ได้นำส่งส่งส่วนท้ายพ.ร.บ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาพ.ร.บ (ฉบับเต็ม) บริษัทฯ จะไม่สามารถทำการต่อภาษีที่กรมการขนส่งให้ท่านได้
  • กรณีรถยนต์ของท่านมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน และ จัดส่งใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ต.ร.อ.) ฉบับจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

แผนกทะเบียน งานต่อภาษี

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุลิสซิ่ง
โทร. 1366
หรือ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

tripetch isuzu leasing contact

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุลิสซิ่ง
โทร. 1366 กด 1 กด 3
หรือ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th