แนะนำบริษัท

วิถีอีซูซุ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา
ชื่อบริษัท
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่
1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อ
โทร. 1366 / โทรสาร. 0-2966-2282
ดำเนินธุรกิจ
ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบวงจร ภายใต้กลุ่มบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บริการต่อภาษี
รถยนต์ประจำปี บริการโอนทะเบียนรถยนต์ และบริการด้านประกันภัย โดยบริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด
จำนวนสาขา
15 สาขา
ผู้บริหาร
มร.ทาคาชิ ฮาตะ, กรรมการผู้จัดการ
จำนวนพนักงาน
600 คน

ประวัติบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสำนักงานสาขาพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกภาค จำนวน 15 สาขาที่ตั้งสำนักงาน

มีนาคม2528
เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด" หรือเรียกว่า "TAS"
มาจากคำย่อ ของชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า "THAI AUTO SALES CO., LTD."
มิถุนายน2540
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
พฤศจิกายน2541
เปิดให้บริการสำนักงานสาขานครปฐมเป็นแห่งแรกเพื่อขยายการให้บริการไปยังลูกค้าในส่วนภูมิภาค
ธันวาคม2547
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท
เมษายน2553
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และเพื่อเน้นถึงภาพลักษณ์ของ บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้แบรนด์อีซูซุ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด" หรือเรียกว่า "TIL" มาจาก คำย่อของชื่อเต็มภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า "TRI PETCH ISUZU LEASING CO.,LTD."
ตุลาคม2556
ขยายธุรกิจโดยเปิดสำนักงานสาขาหาดใหญ่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557)

History

We currently have 1 head office and 15 full-service branch offices. To view our office locationLocation

March1985
Established with Bt10 million Paid-up capital under the name of "THAI AUTO SALES CO.,LTD."
or called as "TAS"
June1997
Increased Paid-up Capital to Bt200 Million
November1998
Established Nakornpathom as the first branch to expand our service channel to the nationwide
December2004
Increased Paid-up Capital to Bt1 Billion
April2010
In order to promote the unity and brand image of all Tri Petch Isuzu Sales group companies, the company name was changed to "TRI PETCH ISUZU LEASING CO., LTD." or called as "TIL".
October2013
Established Hadyai branch to expand our service to cover Thailand's deep South.

(Data as of September 2014)

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ