คำนวณค่าเช่าซื้อรถใหม่

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกชื่อของท่าน

กรุณากรอกนามสกุลของท่าน

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

เลือกสาขาของผู้จำหน่าย
รายชื่อ
เขต/อำเภอ
จังหวัด
ขณะนี้
โทรศัพท์
บริษัท ธารา จำกัด (สาขาดอยสะเก็ด)
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
ปิดทำการ
053244671
บริษัท ธารา จำกัด (สาขาฝาง)
ฝาง
เชียงใหม่
ปิดทำการ
053452884
บริษัท ธารา จำกัด (สาขาแม่แตง)
แม่แตง
เชียงใหม่
ปิดทำการ
053470717
บริษัท ธารา จำกัด (สาขาสนามบิน)
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
ปิดทำการ
053203623
บริษัท ธารา จำกัด (สาขาเชียงดาว)
เชียงดาว
เชียงใหม่
ปิดทำการ
053046968

ถึง

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ