รายละเอียด
ลงทะเบียนเพื่อติดต่อกลับ
ลักษณะ / จุดเด่นของบริการ ลักษณะ / จุดเด่นของบริการ

ลักษณะ / จุดเด่นของบริการ

“Prompt cash - เงินพร้อมใช้” บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากอีซูซุลิสซิ่ง สมัครง่าย

ไม่ยุ่งยาก เพื่อช่วยคุณจัดการกับทุกค่าใช้จ่ายตามความต้องการใช้เงินส่วนบุคคล

สินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง

อาชีพพนักงานเงินเดือน (อายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

อายุผู้สมัครอยู่ระหว่าง 25 - 55 ปี

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดเท่ากับ 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 23% - 24% ต่อปี

● กู้เท่าที่จำเป็นเเละชำระคืนไหวดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

● สำเนาบัตรประชาชน

● สำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบทวิ 50)

● เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม