แจ้งปิดช่องทางการชำระเงินด้วยระบบของธนาคาร SCB ที่ทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “อีซูซุลิสซิ่งคอนเนค”ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป อีซูซุลิสซิ่งขอแจ้งปิดช่องทางการชำระเงินด้วยระบบของธนาคาร SCB บนโทรศัพท์มือถือ 

ที่ทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “อีซูซุลิสซิ่งคอนเนค” ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงใช้ช่องทางอื่นๆ เพื่อการชำระเงินได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้