อีซูซุลิสซิ่งจัดให้...สิทธิ์พิเศษสำหรับการโอนสิทธิ์รถยนต์


เงื่อนไข:

แคมเพจ์นสำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่ต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1) ไม่ต้องมีการค้ำประกัน และไม่ต้องชำระค่างวดล่วงหน้า* 

     หมายเหตุ: * สำหรับผู้รับโอนสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


2) ในช่วงแคมเพจ์นดังกล่าวลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อโดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • รถปิกอัพอีซูซุและอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ที่ใช้เพื่อการส่วนตัว จะมีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อ 2,000 บาท (ปกติที่สัญญาเช่าซื้อทําขึ้นก่อน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จะมีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อ คันละ 4,000 บาท และสัญญาเช่าซื้อทําขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จะมีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อ คันละ 2,500 บาท)  • สำหรับรถปิกอัพและอีซูซุมิว-เอ็กซ์  ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ และรถบรรทุก จะมีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อ 3,500 บาท (ปกติจะมีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาสินเชื่อ คันละ 5,000 บาท)


3) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อเดิม


4) บริการเซ็นสัญญาถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


5) สำหรับรถยนต์คันที่ลูกค้าต้องการโอนสิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้ จะต้องมีประกันภัยชั้น 1 ทุกกรณี


6) เงื่อนไขการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


7) ผู้รับโอนสิทธิจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนสิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ


กู้เท่าที่จำเป็นเเละชำระคืนไหว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366