กลุ่มตรีเพชรกับเส้นทางแห่งความยั่งยืน EP.3 Tri Petch Group 1-day CSRกลุ่มตรีเพชรกับเส้นทางแห่งความยั่งยืน EP.3 

มาชมภาพความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกลุ่มตรีเพชรกว่า 120 คน ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่ากว่า 3,311 ต้นซึ่งเท่ากับจำนวนพนักงานของกลุ่มตรีเพชร ผ่านการบริจาคต้นไม้ ปลูกป่า และยิงเมล็ดพันธุ์ รวมถึงทำฝายชะลอน้ำแบบแห้ง ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี


กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Tri Petch Group Saves the Earth ที่เรามีความต้องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ดี 💚


#TriPetchGroup  #TriPetchGroupSustainability #TriPetchGroupSavestheEarth #TPGSTE #TriPetchGroupCSR #CSRActivities #Lifeattripetchgroup #กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม #รับผิดชอบต่อสังคม #รักษ์โลก #บริษัทรักษ์โลก


Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=Sa3oIZY8zPE