โปรโมชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิเศษ..เมื่อจองรถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง” ฟรี บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 1,500 บาท

28 พ.ย. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิเศษ..อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% พร้อมบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 15,000 บาท เมื่อซื้อรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ รุ่นไฮแลนเดอร์ L 2 ประตู และทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

1 พ.ย. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อรถยนต์สำหรับ “คอกซิ่ง” ดาวน์หลักหมื่น ผ่อนสบาย 84 เดือน

1 ต.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคมเพจ์นสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ (Company and Factory Worker) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ อีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

1 ต.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคมเพจ์นสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ (Company and Factory Worker) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

1 ต.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ