โปรโมชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี! ยืดเวลาคุ้มครองรถคุณจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เมื่อทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิก “อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ” รับข้อเสนอพิเศษ! เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

16 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกค้า “อีซูซุลิสซิ่ง” ประวัติดี พบกับข้อเสนอพิเศษ เมื่อซื้อ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ หรือ อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

16 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกรถใหม่กับอีซูซุลิสซิ่งวันนี้ ฟรี!! ดอกเบี้ย 0% ปีแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี!! บัตรเติมน้ำมัน Caltex มูลค่ารวม 1,000 บาท เมื่อซื้อรถยนต์อีซูซุทุกรุ่นและทำสัญญากับอีซูซุลิสซิ่งภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2018

พบกับบูธอีซูซุลิสซิ่งได้ภายในงาน "มั่นใจอีซูซุ...เลือกอีซูซุลิสซิ่ง" รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ