โปรโมชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ เริ่มต้น 0% สำหรับอีซูซุมิว-เอ็กซ์ทุกรุ่น

ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 62 - 31 มกราคม 62 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% สำหรับ “ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์”

ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 62 - 31 มกราคม 62 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิเศษเฉพาะลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งเท่านั้น…ยืดระยะเวลาคุ้มครองรถคุณเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม.*

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อรถยนต์สำหรับ “คอกซิ่ง” ดาวน์หลักหมื่น ผ่อนสบาย 84 เดือน

1 ส.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคมเพจ์นสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ (Company and Factory Worker) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ ออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู หรือ ออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู หรือ ออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

1 พ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ