โปรโมชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี! โปรแกรม ISP ยืดเวลาคุ้มครองรถคุณจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% เมื่อออกรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูพาวเวอร์ ทุกรุ่น และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ! ดิ ออนิคซ์ พร้อมทำสัญญาเช่าซื้อกับอีซูซุลิสซิ่ง

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิเศษ..เมื่อจองรถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมทำสัญญากับ “อีซูซุลิสซิ่ง” ฟรี บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 1,500 บาท

25 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อรถยนต์สำหรับ “คอกซิ่ง” ดาวน์หลักหมื่น ผ่อนสบาย 84 เดือน

1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562 รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคมเพจ์นสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ (Company and Factory Worker) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ อีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”

1 มี.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2562 รายละเอียดข่าว

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ