เตรียมเงินก้อนต้อนรับปีใหม่ รีไฟเเนนซ์วันนี้ ผ่อนอีกทีปีหน้า


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 1 พ.ย. 2565


เงื่อนไข: 

1) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลตามแคมเพจ์นนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ และเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และเริ่มสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น


2) ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1. จะได้รับบัตรกำนัลเพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศมูลค่า 3,000 บาท (บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ) โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ จะได้รับบัตรกำนัลใบแรกภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา บัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งานตามวันหมดอายุที่ระบุไว้บนหน้าบัตรกำนัล และจะได้รับบัตรกำนัลใบถัดไป หลังจากที่บัตรกำนัลใบก่อนหน้าครบอายุการใช้งาน หรือ หมดอายุ ทั้งนี้ บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน My-Isuzu (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่ง


3) ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษขยายวันชำระงวดแรก 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น


4) กรณีที่ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มาจากการสมัครผ่านแคมเพจ์น “Friend Gets Friend” (ได้รับการแนะนำผ่านลูกค้ารีไฟแนนซ์ หรือลูกค้า LCV ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิเศษตามแคมเพจ์นนี้เพิ่มเติมได้


5) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น และรถที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี


6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น


7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3