แรง!!! อีซูซุลิสซิ่ง ช่วยสายบรรทุก กับ โปรออกรถปีนี้ ผ่อนปีหน้า


ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565


เงื่อนไข:

1) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 4-6 ล้อทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ที่วางเงินดาวน์ 10% และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.) 


2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 10 ล้อขึ้นไป กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ที่วางเงินดาวน์ 10% และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)   


3) ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน จะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรถ สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อเมื่อซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 4-6 ล้อทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่วางเงินดาวน์ 10% และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 4.35% ต่อปี หรือเลือกวางเงินดาวน์ 30% และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)


4) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ


5) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366