โปรปัง! เพื่อคนบรรทุก ดาวน์เริ่มต้นที่ 10%* เเละ ผ่อนสูงสุด 84 เดือน* หรือ ขับฟรี 90 วัน*


ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2566 - 30 พ.ค. 2566


เงื่อนไข : 

1) รับข้อเสนอพิเศษเมื่อดาวน์เริ่มต้น 10% 


2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด และรับรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 


2.1) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 รับดอกเบี้ย 4.35% กรณีดาวน์ 10% ผ่อน 12-48 เดือน


2.2) รับข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน โดยจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรถ เมื่อซื้อรถบรรทุกอีซูซุ FTR รุ่นใหม่ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 / สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด และรับรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 / ตัวอย่างเงื่อนไขไฟแนนซ์ (ขับฟรีสูงสุด 90 วัน) สามารถเลือก ดาวน์เริ่มต้น 10% (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 4.35% และผ่อนนาน 12-48 เดือน) หรือ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.60% (คำนวณจากเงินดาวน์ 30% และผ่อนนาน 12-48 เดือน)


3.) เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่นสิบล้อและหัวลากรุ่นใหม่ทุกรุ่น (หรือรุ่นที่ต้องติดตั้ง GPS ตามที่กฎหมายกำหนด) รับฟรีอุปกรณ์เทเลเทค มูลค่า 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิซซิ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 และชำระเงินดาวน์ พร้อมรับรถ (Delivery Date) ภายใน 3 เดือนหลังวันทำสัญญาเช่าซื้อ/ กรณีเช่าซื้อรถพร้อมตัวถัง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ FTR รุ่นใหม่ทุกรุ่น ราคาตัวถังต้องไม่เกิน 350,000 บาท / สำหรับตัวถังโม่ปูน ราคาต้องไม่เกิน 600,000 บาท