ถึงจะยักษ์ ก็รักนะ กับข้อเสนอพิเศษที่อีซูซุลิสซิ่ง รุ่น "สิบล้อขึ้นไป"


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566


เงื่อนไข:

1) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 10 ล้อขึ้นไป กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  ที่วางเงินดาวน์ 10%  และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.75% (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.) 


2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 10 ล้อขึ้นไป กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่วางเงินดาวน์ 25%  และเลือกผ่อนชำระ 72 งวด และ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.75% (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)    


3) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ


4) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366