โปรเพื่อคนขนส่ง กับ New! FRR


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565


เงื่อนไข:

1) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น NEW! FRR กับ อีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 โดยวางเงินดาวน์ 30% และเลือกผ่อนชำระ 84 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.75% (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.) ผ่อนชำระเริ่มต้น 15,929 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น NEW! FRR กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565  ที่วางเงินดาวน์ 30%  และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.30% (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.) 


3) ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน จะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรถ เมื่อซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น NEW! FRR กับอีซูซุลิสซิ่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 ที่วางเงินดาวน์ 30%  และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.60% (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)


4) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ


5) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366