ลูกค้าเก่าอีซูซุลิสซิ่ง ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี* อย่ารอช้า !! ดาวน์ 10% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี* ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.85%*


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566


เงื่อนไข:

1) สำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่มีประวัติการผ่อนชำระดี (TIL Loyalty) ใช้ได้เฉพาะลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ผู้จำหน่ายที่มีประวัติการออกรถคันเก่า


2) กรณีดาวน์เริ่มต้น 10% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าที่มีรายชื่อตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


3) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.85% สำหรับลูกค้ารถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ทุกรุ่น ที่วางเงินดาวน์ 25% และเลือกผ่อนชำระค่างวด 48 เดือน โดยเซ็นสัญญาระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 66 และสัญญาได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66


4) การส่งมอบสิทธิ์อัตราเงินดาวน์เริ่มต้น 10% สามารถใช้ได้กับ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตามกฎหมายของผู้ที่มีรายชื่อเป็นลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้ค้ำประกันทุกกรณี


5) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366