รีไฟแนนซ์กับอีซูซุลิสซิ่ง รับของของรางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 4,500 บาท*


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567


เงื่อนไข:

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 4,500 บาท (บัตรกำนัลเข้าศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศและโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก) สำหรับผู้ที่เซ็นสัญญารีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น โดยเงื่อนไขการรับสิทธิมีรายละเอียด ดังนี้


1) รางวัลที่ 1: บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้าศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ

   1.1) ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท โดยแบ่งเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ โดยบัตรกำนัลจะถูกส่งให้อัตโนมัติผ่าน My Isuzu และช่องทางอื่น ๆ ของผู้ให้บริการและศูนย์บริการกำหนด 


   1.2) บัตรกำนัลใบแรกจะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา โดยบัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกคูปอง และบัตรกำนัลใบถัดไปจะถูกจัดส่งเมื่อบัตรกำนัลใบก่อนหน้าครบกำหนดอายุการใช้งาน โดยวันหมดอายุจะถูกระบุไว้บนบัตรกำนัล


   1.3) ลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ทางแอปพลิเคชัน my-ISUZU (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่งทั่วประเทศ


   1.4) บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 


2) รางวัลที่ 2: โค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มูลค่ารวม 1,500 บาท* (จากแคมเพจน์รีไฟแนนซ์ Friend get friend)


   2.1 ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มูลค่ารวม 1,500 บาท ตามเงื่อนไข ดังนี้

ลูกค้าสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อีซูซุปัจจุบัน หรือลูกค้าเก่าของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ที่มีสถานะเป็น “ผู้แนะนำ” ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะได้รับรหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท/สัญญา

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีสถานะเป็น “ผู้ถูกแนะนำ” จะได้รับ รหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท/สัญญา โดยจะต้องเซ็นสัญญาและเริ่มสัญญารีไฟแนนซ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามแคมเพจ์นนี้


    2.2) “ผู้ถูกแนะนำ” จะต้องกรอก “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” ของเพื่อนผู้แนะนำเพื่อลงทะเบียนสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บนเว็บไซต์ของอีซูซุลิสซิ่ง ตามที่อยู่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3gV10Us  หรือ แจ้ง “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อทำสัญญา


    2.3) “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” หมายถึง เลขที่สัญญาของ “ผู้แนะนำ” ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อรีไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อีซูซุปัจจุบัน หรือลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตัวอย่าง เช่น YHP0XXXX31 ในกรณีที่ไม่ทราบเลขที่สัญญาสามารถสอบถามได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366


    2.4) บริษัทฯ จะทำการส่งรหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากให้แก่ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำผ่านทางข้อความ (SMS) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำเริ่มสัญญากับบริษัทฯ


    2.5) ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ และเข้าร่วมแคมเพจน์สงเสริมการขายนี้ได้

ทั้งนี้ รถยนต์ที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี โดยมีสถานะเป็นลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระเท่านั้น  

เงื่อนไขแคมเพจ์นเป็นไปตามที่บริษัทฯและสถานีบริการน้ำมันบางจากกำหนด 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 7