รีไฟเเนนซ์กับอีซูซุลิสซิ่ง รับ 3 คุ้ม มูลค่าสูงสุด 15,500 บาท*


ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567


เงื่อนไข:

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัล 3 คุ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 15,500 บาท (บัตรกำนัลและแพ็กเกจขยายการรับประกันรถยนต์) สำหรับผู้ที่เซ็นสัญญารีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น โดยเงื่อนไขการรับสิทธิมีรายละเอียด ดังนี้


1) สิทธิคุ้มที่ 1: บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้าศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ

   1.1) ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท โดยแบ่งเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ โดยบัตรกำนัลจะถูกส่งให้อัตโนมัติผ่านระบบบริการของศูนย์บริการอีซูซุ 


   1.2) บัตรกำนัลใบแรกจะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา โดยบัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกคูปอง และบัตรกำนัลใบถัดไปจะถูกจัดส่งเมื่อบัตรกำนัลใบก่อนหน้าครบกำหนดอายุการใช้งาน โดยวันหมดอายุจะถูกระบุไว้บนบัตรกำนัล


   1.3) ลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ทางแอปพลิเคชัน my-ISUZU (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่งทั่วประเทศ


   1.4) บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 


2) สิทธิคุ้มที่ 2: โปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) มูลค่าสูงสุด 11,000 บาท* (หรือ ขยายความคุ้มครองสูงสุด ที่ 7 ปี หรือ 160,000 กม.)

2.1)  เงื่อนไขในการได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) มีดังนี้


  • กรณีที่ลูกค้าไม่มีโปรแกรม ISP ในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี  และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 100,000 กม. จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • กรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรม ISP 5 ปี หรือ 100,000 กม. ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 100,000 กม. จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • กรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรม ISP 5 ปี หรือ 160,000 กม. ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 160,000 กม.จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

2.2)  ลูกค้าจะต้องมีประวัตินำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็กจากศูนย์บริการอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา


2.3)  กรณี “ยกเว้น” การที่จะไม่ได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP)  มีดังนี้


  • กรณีที่ปัจจุบันลูกค้ามีโปรแกรม ISP 7 ปี หรือ 160,000 กม. อยู่แล้ว จะไม่ได้รับการขยายความคุ้มครองตามแคมเพจ์นนี้
  • กรณีที่รถยนต์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามความคุ้มครองปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันรถยนต์ไม่มีโปรแกรม ISP และรถยนต์มีอายุเกิน 3 ปี และ/หรือ มีการใช้งานที่เกินระยะขับขี่ 100,000 กม. ทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของการรับประกันคุณภาพรถใหม่แล้ว ดังนั้น จะไม่ได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) ตามแคมเพจ์นนี้

2.4)  โปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ดังนั้น การพิจารณาการได้รับโปรแกรม ISP  เป็นตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด


2.5)  ลูกค้าที่ได้รับสิทธิโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP)  จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น my-ISUZU และจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อเริ่มและสิ้นสุดโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น(ISP) 


2.6) กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม จากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) ได้ที่ https://www.isuzu-tis.com/service/privileges/smart-protection/


3) สิทธิคุ้มที่ 3: โค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่ารวม 1,500 บาท* (จากแคมเพจน์รีไฟแนนซ์ Friend get friend)

   3.1 ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่ารวม 1,500 บาท ตามเงื่อนไข ดังนี้


  • ลูกค้าสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อีซูซุปัจจุบัน หรือลูกค้าเก่าของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ที่มีสถานะเป็น “ผู้แนะนำ” ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะได้รับรหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่า 1,000 บาท/สัญญา
  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีสถานะเป็น “ผู้ถูกแนะนำ” จะได้รับ รหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท/สัญญา โดยจะต้องเซ็นสัญญาและเริ่มสัญญารีไฟแนนซ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามแคมเพจ์นนี้

    3.2) “ผู้ถูกแนะนำ” จะต้องกรอก “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” ของเพื่อนผู้แนะนำเพื่อลงทะเบียนสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บนเว็บไซต์ของอีซูซุลิสซิ่ง ตามที่อยู่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3gV10Us  หรือ แจ้ง “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อทำสัญญา


    3.3) “เลขอ้างอิง” หรือ “เลขสัญญา” หมายถึง เลขที่สัญญาของ “ผู้แนะนำ” ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อรีไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อีซูซุปัจจุบัน หรือลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตัวอย่าง เช่น YHP0XXXX31 ในกรณีที่ไม่ทราบเลขที่สัญญาสามารถสอบถามได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366


    3.4) บริษัทฯ จะทำการส่งรหัสส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT ให้แก่ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำผ่านทางข้อความ (SMS) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำเริ่มสัญญากับบริษัทฯ


    3.5) ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ และเข้าร่วมแคมเพจน์สงเสริมการขายนี้ได้

 

ทั้งนี้ รถยนต์ที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี โดยมีสถานะเป็นลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระเท่านั้น   เงื่อนไขแคมเพจ์นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 7